در حال بارگذاری ...
بستن
نوع ملک :
نوع معامله :
نوع سند :
استان :
شهر :
منطقه :
محدوده متراژ :
حدود قیمت کل :
نام متقاضی : نعیمی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 75-50 متر
حدود قیمت کل : 200 تا 300 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : صادقيه - فلكه دوم-
تاریخ ثبت : 1392/02/02
نام متقاضی : حمید رضا خباز
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 75-50 متر
حدود قیمت کل : 100 تا 200 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : سيد خندان-ظفر-
تاریخ ثبت : 1392/01/31
نام متقاضی : حسین زاده
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 75-50 متر
حدود قیمت کل : 200 تا 300 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : اميريه-منيريه-
تاریخ ثبت : 1392/01/31
نام متقاضی : hamid
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 100-75 متر
حدود قیمت کل : 300 تا 400 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : اميرآباد-كردستان-پونك-تهرانسر-
تاریخ ثبت : 1392/01/29
نام متقاضی : siavash sia sa
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 100-75 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : شهرك غرب-گيشا-شهرك ژاندارمري-
تاریخ ثبت : 1392/01/29
نام متقاضی : سینا
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : تا 50 متر
حدود قیمت کل : 200 تا 300 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : سيد خندان-ظفر-نونهالان-بني هاشم-
تاریخ ثبت : 1392/01/28
نام متقاضی : مریم حقی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : تا 50 متر
حدود قیمت کل : 50 تا 100 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : نياوران-نارمك-سعادت آباد-
تاریخ ثبت : 1392/01/25
نام متقاضی : شهاب رادان
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 100-75 متر
حدود قیمت کل : 500 تا 700 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : هفت تير-سهروردي-كريمخان زند-
تاریخ ثبت : 1392/01/22
نام متقاضی : بهرامي
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند :
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : تا 50 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : يوسف آباد-ميدان وليعصر-
تاریخ ثبت : 1392/01/20
نام متقاضی : زينلي
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 75-50 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : ظفر-نونهالان-ظفر-فريد افشار-ظفر-شريعتي-
تاریخ ثبت : 1392/01/20
نام متقاضی : فاطمه وارسيان
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : آپارتمان
نوع سند : اداري
نوع معامله : رهن و اجاره
محدوده متراژ : 100-75 متر
حدود قیمت کل : تا 50 میلیون تومان
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : آپادانا-سهروردي شمالي-
تاریخ ثبت : 1392/01/19
نام متقاضی : یحیی
برای دیدن اطلاعات تماس متقاضی باید وارد یا ثبت نام نمائید
نوع تقاضا : زمين - كلنگي
نوع سند : مسكوني
نوع معامله : خرید
محدوده متراژ : 300-250 متر
حدود قیمت کل : قیمت روز
استان : تهران
شهر : تهران
مناطق : پونك-سردار جنگل-بلوار فردوس-
تاریخ ثبت : 1392/01/19